भाईब्रेटर के हो ? कसरि प्रयोग गरिन्छ ?

Spread the love

बिस्वबजारमा बर्सौ देखि सामान्य रूपमा हर कसैले प्रयोग गर्दै आएको “भाईब्रेटर” नेपालमा भने अझै पनि खुलेर किन बेच हुन सकेको छैन। यद्धापी यसको प्रयोग नेपालमा नहुने भने पक्कै हैन।

Leave a Reply

The Content On This Site Is Made For Adults. Please Make Sure You Are You Are Above 18 Years.