Category: Uncategorized

भाईब्रेटर के हो ? कसरि प्रयोग गरिन्छ ?

बिस्वबजारमा बर्सौ देखि सामान्य रूपमा हर कसैले प्रयोग गर्दै आएको “भाईब्रेटर” नेपालमा भने अझै पनि खुलेर किन बेच हुन सकेको छैन। यद्धापी यसको प्रयोग नेपालमा…

The Content On This Site Is Made For Adults. Please Make Sure You Are You Are Above 18 Years.